ดร. ฟุลเลอร์กล่าวว่าผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษามีความสำคัญเนื่องจากประโยชน์ต่อสุขภาพของไข่ที่มีต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานก่อนวัยและเบาหวานชนิดที่ 2 รวมถึงประชากรทั่วไป “ไข่เป็นแหล่งโปรตีนและธาตุอาหารที่สามารถสนับสนุนสุขภาพและปัจจัยด้านอาหารรวมทั้งช่วยในการควบคุมปริมาณไขมันและคาร์โบไฮเดรตสุขภาพตาและหัวใจหลอดเลือดแข็งแรงและการตั้งครรภ์ที่มีสุขภาพดี”

อาหารไข่ที่แตกต่างกันก็ดูเหมือนจะไม่มีผลต่อน้ำหนักดร. ฟุลเลอร์กล่าวว่า “ที่น่าสนใจคนทั้งไข่สูงและอาหารไข่ต่ำสูญเสียน้ำหนักเทียบเท่า และยังคงลดน้ำหนักหลังจากที่ระยะเวลาการสูญเสียน้ำหนักสามเดือนตั้งใจสิ้นสุดลง”