ประเด็นคือ – ก.แรงงาน เผย มีต่างด้าวเข้ามาใช้แรงงานในไทย รวม 3.8 ล้านคน ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติอีก 8 แสนคน คาดดำเนินการเสร็จทัน 30 มิ.ย.นี้
วันที่ 2 ก.พ. 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน กล่าวถึง การพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ว่า ยังเหลือแรงงานต่างด้าวอีก 800,000 คน ที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ โดยช่วงเวลาต่อไปนี้จะมีการปรับแผนเชื่อมโยงกับนายจ้างและปรับวิธีการ
ทำงานให้เร็วขึ้น จากเดิมใช้เวลาดำเนินการประมาณ 10 ชั่วโมง ก็จะเหลือประมาณ 6 ชั่วโมง อีกทั้งจะมีการบูรณาการต้นทางระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข ตำรวจ และกระทรวงแรงงาน เชื่อว่าจะเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติได้ตามเวลาที่กำหนด
รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า แรงงานต่างด้าวในประเทศไทยมีประมาณ 3.8 ล้านคน ในจำนวนนี้เข้ามาอย่างถูกต้องประมาณ 1.8 ล้านคน แบ่งเป็นแรงงานเมียนมาประมาณ 3 แสนคน, กัมพูชา 4 แสนคน และลาว 1 แสนคน
ทั้งนี้ กระทรวงแรงได้เตรียมปรับแผนเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานให้ทัน โดยให้ทำศูนย์ one stop service ในแต่ละจังหวัด เพื่อให้แรงงานลงทะเบียน ปรับปรุงประวัติ ทำวีซ่า ซึ่งขบวนการนี้จะ เริ่มวันที่ 5 ก.พ.-31 มี.ค.61 ถ้าเข้าสู่กระบวนการทั้งหมดแรงงานจะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก WorkpointNews