บอร์ดป.ป.ท.ตั้งอนุไต่สวนข้อเท็จจริงสอบทุจริตงบศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพิ่มอีก 16 จังหวัด พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่อีก 42 คน เมื่อวันที่ 6 มี.ค.พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี กรรมการป้องกันและปราบกรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตงบศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งว่า เมื่อวันที่ 5 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการป.ป.ท.มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอีก 16 จังหวัด

ตามที่เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. นำเสนอข้อเท็จจริงจากการที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ เนื่องจากพบความผิดปกติในกระบวนการเบิกและการใช้จ่ายงบประมาณเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ประเภทเงินอุดหนุน งบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย จ.ปัตตานี, สตูล, สงขลา, ชุมพร, ภูเก็ต, ระนอง, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, พิษณุโลก, พิจิตร, กำแพงเพชร, จันทบุรี, สระบุรี, ลพบุรี, สมุทรสงคราม และศรีสะเกษ มีเจ้าหน้าที่ถูกกล่าวหารวม 60 ราย เป็นผอ.ศูนย์ 16 ราย เจ้าหน้าที่ศูนย์และผู้เกี่ยวข้อง 42 ราย

พล.ต.อ.จรัมพร กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้บอร์ดป.ป.ท.มีมติตั้ง คณะอนุกรรมการไต่สวนไปแล้ว 17 จังหวัด มีผู้ถูกกล่าวหา 98 คน เป็นระดับผู้อำนวยการศูนย์ 17คน เจ้าหน้าที่และผู้สนับสนุน 81 คน  รวมขณะนี้มีการตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนฯ แล้ว  จำนวน 33 จังหวัด นิคมสร้างตนเองฯ 1 แห่ง และศูนย์ประสานงานหมู่บ้านสหกรณ์ฯ อีก 1 แห่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ถูกกล่าวหาทั้งสิ้น 158 คน ซึ่งป.ป.ท.จะนำรายชื่อดังกล่าวส่งให้ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้มีคำสั่งย้ายออกจากตำแหน่งและสอบสวนทางวินัยต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews